Geen producten (0)

Asbestemming

VRAAG:

Welke mogelijkheden zijn er om de as van mijn geliefde te kunnen begraven of verstrooien en waar moet ik dan rekening mee houden?

ANTWOORD:

Na de wettelijke bewaartermijn van 1 maand zijn er meerdere asbestemmingen mogelijk:

De as kan worden bijgezet in een speciaal daarvoor bestemd gedeelte van het crematorium, bijv. een urnenmuur. Ook kan de urn worden begraven in een urnengraf,  welke vaak gelegen zijn in speciaal daarvoor aangelegde urnentuinen op de begraafplaats. Ook zijn er begraafplaatsen waar de as in sierurnen op sokkels op de strooivelden geplaatst kunnen worden. De asurn kan ook worden bijgezet op of in een reeds bestaand graf. De rechthebbende van het bestaande graf dient hiervoor dan wel toestemming te verlenen. De asurn kan in dit geval dan bijvoorbeeld op het graf worden geplaatst; vastgezet in een keramieke sierurn op de gedenksteen. Daarnaast kan de urn ook in een bestaand graf begraven worden maar dit dient dan wel naast of onder de kist te gebeuren. Men moet namelijk bij de urn kunnen komen zonder het stoffelijk overschot in de kist te storen, en andersom.

De as van uw dierbare kan verstrooid worden op een speciaal daarvoor ingericht strooiveld van het crematorium. Het is op deze strooivelden meestal niet mogelijk op de plek van verstrooiing een gedenkteken aan te brengen. Bij sommige crematoria bestaat de mogelijkheid om op de strooiplek een klein herdenkingssteentje te leggen met daarop de naam van de overledene. In weer andere gevallen kunnen er naast de strooivelden borden staan waarop speciale herdenkingskaartjes van de overledenen worden geplaatst.

Een andere mogelijkheid is verstrooiing op zee vanaf een boot of vanuit een vliegtuig. Dit kan in opdracht door het crematoriumpersoneel worden gedaan, maar het is ook mogelijk hierbij zelf aanwezig te zijn of dit zelf te doen.

Daarnaast is het ook mogelijk de as in eigen tuin te begraven of te verstrooien. Bij begraving dient er wel rekening mee te worden gehouden dat de asbus weer meegenomen wordt bij het verlaten van de woning. Maar ook op een andere dierbare plek kan de as verstrooid worden, zoals bij een bankje in het bos of op een andere geliefde plek, zolang daarvoor wel toestemming is van de (grond)eigenaar en/of de Gemeente.

De as kan ook worden verzonden, of door familie worden meegenomen, naar het buitenland om daar te worden verstrooid.

Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om een deel van de as te laten verwerken in assieraden, herinneringsschilderijen, mini urnen en meer.

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren