Geen producten (0)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Platform De Kern / The Tree of Life kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Platform De kern, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Platform De Kern / The Tree of Life kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

 

WAAROM PLATFORM DE KERN / THE TREE OF LIFE GEGEVENS NODIG HEEFT
Rouwwinkel-online.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan rouwwinkel-online.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG PLATFORM DE KERN / THE TREE OF LIFE GEGEVENS BEWAART
Platform De kern / The Tree of Life bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN
Platform De kern / The Tree of Life verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoppagina heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebuiken voor een ander doel. Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij het hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van rouwwinkel-onilne.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Platform De kern / The Tree of Life gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
Platform De kern / The Tree of Life maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van rouwwinkel-online.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Platform De kern / The Tree of Life te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Platform De kern / The Tree of Life heeft hier geen invloed op.
Platform De kern / The Tree of Life heeft Google geen toestemming gegeven om via rouwwinkel-online.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rouwwinkel-online.nl, Platform De kern / The Tree of Life zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Platform De kern / The Tree of Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van rouwwinkel-online.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Platform De kern / The Tree of Life verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Platform De kern / The Tree of Life op via info@rouwwinkel-online.nl

rouwwinkel-online.nl is een website van Platform De kern / The Tree of Life.

Platform De kern / The Tree of Life is als volgt te bereiken:
Postadres: Middenerf 23 - 4824 HN Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57005885
Telefoon: 076-5430101 / 06-48772500
E-mailadres: info@rouwwinkel-online.nl